Vážení návštěvníci,

vítáme vás na oficiálních stránkách arciděkanství Bílina. Naleznete zde informace o historii i současnosti naší farnosti, o jejím životě a o připravovaných akcích. V případě Vašeho zájmu nám můžete napsat nebo nás osobně navštívit.

 

VÁNOCE 2020

 

Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři. (CIC, kán.515, 1.) Je to místo, kam mohou být svoláni všichni věřící, aby slavili nedělní eucharistickou oběť. Farnost uvádí křesťanský lid do správných projevů liturgického života; shromažďuje jej při liturgickém slavení, učí Kristově spásné nauce, uvádí v život lásku Pána v dobrých a bratrských skutcích:

    "Nemůžeš se modlit doma jako v kostele, kde je Boží lid shromážděn, kde se volání vznáší k Bohu jedním srdcem. Tam je něco víc, jednota smýšlení, souzvuk duší, svazek lásky, modlitby kněží." (sv. Jan Zlatoústý)

Katechismus katolické církve


 


 

Kontakt

Arciděkanství Bílina Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina
Na Zámku 95/2
418 01 Bílina

tel: 731 557 612
farnost.bilina@dltm.cz