Pravidelné akce

 

Biblická hodina

středa od 17:30 hod.
Kazatel ,  Píseň písní, Kniha přísloví, Kniha žalmů, povolání Izajáše, Jeruzalémský chrám

 

 

Kontakt

Arciděkanství Bílina Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina
Na Zámku 95/2
418 01 Bílina

tel: 731 557 612
farnost.bilina@dltm.cz