Správa farností

Farnost Bílina

Farnost Jenišův Újezd

Farnost Želenice

Farnost Mrzlice

Farnost Bořislav

Farnost Žim

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Arciděkan

P. ThLic. Marcin Saj 

Kontakt

Arciděkanství Bílina Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina
Na Zámku 95/2
418 01 Bílina

tel: 731 557 612
farnost.bilina@dltm.cz